Göteborgs Fiskhamn har idag en hög omsättning och är en viktig plats för näringsverksamheten i Göteborg. En mångkulturell arbetsplats som kan stoltsera med kvalificerade yrkesutövare från hela världen.

4600
Omsättning MSEK
724
Arbetstillfällen
40
Nationaliteter

GÖTEBORGS FISKHAMN IDAG

Göteborgs Fiskauktion

Här pågår verksamheten under dygnets alla timmar. På kvällen och natten levereras fisk och skaldjur till auktionshallen. På morgonen tar auktionen vid. Ett antal fiskebåtar landar fortfarande sina produkter direkt vid kajen. Övriga råvaror levereras via lastbilar som hämtat upp fisken på uppsamlingsorter längs med kusten.

Grossister

I Göteborgs Fiskhamn finns ett 40-tal olika företag stationerade – åkerier, grossister och Sjömatsfrämjandet är några av dem. Här tillreds och förädlas dagsfärsk fisk varje dag som sedan skickas ut till restauranger och grossister i hela södra Sverige.

Utbildningscenter

Sedan 1997 har utbildningscentret tagit emot över 30 000 skolelever. Varje dag ges guidade turer och föreläsningar för såväl elever som företag i anslutning till auktionen. I utbildningsmaterialet ingår förutom ett besök på fiskauktionen även föreläsningar om fiskens väg samt möjligheten att öka på sina kunskaper om såväl miljö som matlagning.

Utmaningar för Göteborgs Fiskhamn

Fiskhamnen behöver utvecklas för att kunna leva kvar. Här finns potential till en långt mer effektiv industri, integrerad som del i staden och en destination för långt fler som lyfter Göteborgs identitet. Men utan ett nytt grepp riskeras hela fiskenäringen på platsen.

Idag finns stora utmaningar att ta tag i och utan ett helhetsgrepp kan enskilda lagningar försvåra för näringsidkare och besökare. Marken sjunker, lokalerna är inte optimala, logistiken kan bli långt effektivare och området har behov av nya avfallssystem. Sammantaget gör det att Fiskhamnens utsikter bromsas.

Det kluster inom fiskeindustrin som finns här har stora möjligheter. Företag tjänar på nära samverkan och väljer de att flytta minskar industrins konkurrenskraft.

Platsen har oerhört stor potential. Här kan staden nå ner till vattnet. Hit anländer fortfarande fiskebåtar lastade med färsk fångst. Här förädlas den och skickas ut i Sverige. Kan vi stärka den industrin och knyta an den till stadsdelen kan Fiskhamnen bli en unik del av Göteborg.

Marken sjunker

Hamnplanen framför fiskauktionen, områdets logistiska centrum, är byggd ovanpå den gamla hamnen. En plats som vilar på rivningsmaterial från gamla Masthugget. Detta ger dåliga markförhållanden som gör att hamnplanen långsamt glider ut i älven. Området översvämmas ofta och den dagliga driften hämmas för alla verksamheter i Fiskhamnen.

Bristfälliga lokaler

Göteborgs Fiskhamn har utvecklats snabbare än dess lokaler. Här ändras bara det allra nödvändigaste, enskilda nyinvesteringar måste vänta på att området först ska utvecklas. Eftersatta lokaler påverkar både effektiviteten och arbetsmiljön. Dåliga kylkedjor försvårar för verksamheterna att klara kraven från hälsomyndigheterna.

Ineffektiv logistik och avfallshantering

Dagligen sker onödiga transporter med lastbilar och truckar som ett resultat av bristfälliga lastzoner. Detta kräver extra bemanning och resurser för att få arbetet gjort på ett säkert sätt och i rätt tid. Ineffektivitet och energislöseri skapar miljöproblem för hela Göteborgs Fiskhamn. Områdets avloppssystem kan idag inte ta hand om avfallet på ett hållbart sätt och områdets näringsidkare önskar därför hitta en effektiv gemensam hantering för avfall och restprodukter som tar långt större miljöhänsyn.