Okategoriserade

Göteborg Stads budget för 2021: Planer på att utveckla Fiskhamnen

By 13 november, 2020 No Comments

Den 5 november beslutade kommunfullmäktige i Göteborg om en ny budget för 2021. I budgeten ingår ett avsnitt om Fiskhamnen där det står att läsa att:

”Fiskhamnen har varit i drift under över 100 år. Numera landas begränsat med fisk i området men en aktiv fiskeauktion och distribution av fisk till och från området pågår fortfarande. Området har en hög potential med ett fint läge nära innerstaden och älven. På sikt ska området utvecklas med koppling till och utveckling av den verksamhet som pågår i dag. Det är också viktigt att bostäder och sammanhängande samhällsservice integreras i området. Fiskhamnen måste kopplas till befintliga stadsdelar, ha en god kollektivtrafik och vara integrerad i kommande stadsutveckling längs med älvkanten. Omvandlingen måste också ha en för staden acceptabel exploateringsekonomi. Det är också viktigt att älvkant­skydd och dess finansiering i området hanteras i samband med en utveckling. Pågående fördjupning av översiktsplanen för centrala Göteborg måste ha med och hantera en utveckling av området. […]

Byggnadsnämnden får i uppdrag i samverkan med Fastighetsnämnden, Trafik­nämnden, Higab och Göteborgs Hamn att med aktörerna i området Fiskhamnen under 2021 ta fram ett program finansierat av exploatörerna för hur området ska utvecklas och som bäddar för kommande detaljplanering följande år.”

Budgeten för Göteborgs Stad finns att läsa här.