Vår vision är ett hav som myllrar av liv. Havet ska också kunna förse oss människor med mat, både idag och för all framtid.

Nytt inom hållbarhet

Fiskfoder av trä kan lösa överfisket

| Hållbarhet | No Comments
Fisken du äter till middag har också ätit fisk till…

Fisket står för 17 procent av det animaliska protein som konsumeras världen över och omsätter över 130 miljarder dollar varje år. Att arbeta för hållbart fiske handlar också om att säkra människors överlevnad.

Ett miljömässigt hållbart fiske har en nyckelroll för att tackla klimatförändringarnas effekter på livet i haven, säkra den biologiska mångfalden och trygga livsmedelsförsörjningen. Att ersätta kött med fisk är ett konkret sätt att minska utsläppen av växthusgaser.

MSC- certifiering är ett löfte till konsumenten att fisken är hållbart förvaltad, fångad och att påverkan på ekosystemen är minimal.

År 2019 var 74% av hela auktionens omsättning MSC-märkt. För 2018 var motsvarande siffra 70%. Vårt mål är att 100 % skall vara MSC-märkt

Läs mer om MSC-märkning här.

Vår vision är fast förankrad i hållbar utveckling

FISKHAMNENS UTVECKLING BERÖR 11 AV FN:S 17 GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING.

En motor i Svensk fiskerinäring

I Göteborgs Fiskhamn finns en levande industriell tradition som är centralt placerad i stadens själ. Den utgör ett kluster av industri och utveckling inom branschen. Genom att utveckla området och stärka verksamheterna kan vi här bygga en plattform för framtidens hållbara fiskeindustri. Här finns en möjlighet att modernisera och effektivisera en industrigren inför framtiden och bidra till hela stadens utveckling och näringsliv.

När besökte du Fiskhamnen senast?

Genom att koppla ihop staden med vattnet, centrum med Klippan så blir Göteborgs Fiskhamn en destination för såväl Göteborgare som besökande. Fiske- kan samverka med besöksindustri för större förädling och en starkare identitet. En levande plats skapar förutsättningar för social inkludering och bransch-överskridande möten.

Effektiv industri, internationell destination

En nära koppling mellan havsforskning, fiske, förädlingsindustri, grossister och slutkund skapar en bättre samverkan och ökad transparens. Verksamheternas omsättning ökar och råvarorna förädlas i större utsträckning. Här kommer många människor arbeta, utvecklas, handla, äta och umgås.