Välkommen till Göteborgs Fiskhamn! Här växer den svenska fiskenäringen sida vid sida med restauranger, kaféer och butiker, bara ett stenkast från centrala Göteborg med utsikt över älven och havet.

Vid kajen har fiskebåtarna levererat sina fångster i över 100 år och fiskauktionen som tar plats tidigt varje morgon är ett välkänt skådespel i staden. Göteborgs Fiskhamn är landets största fiskmarknad och kring detaljhandlarna samlas både restaurangernas inköpare och entusiastiska hemmakockar. Här kan de välja bland många spännande arter av fisk och skaldjur tillgängliga varje dag, ur havet rakt ner i grytan, så färskt som det kan bli. Här finns också företagen och forskningen representerad, utbildningscenter och museer.

Fiskhamnen är en plats att arbeta på, besöka men också en stadsdel att bo i. Både för finsmakaren och barnfamiljen. Hit kommer man för att arbeta men också för att fira, med sin genuina  atmosfär är Göteborgs Fiskhamn ett obligatoriskt stopp för turisterna, bredvid Liseberg och skärgården. Hit tar göteborgarna sina gäster på besök och visar upp en äkta göteborgsk miljö.

Fiskhamnen knyter an till Göteborgs stolta tradition av sjöfart, fiske och handel med omvärlden. De många uteserveringarna, butikerna och restaurangerna förlänger promenadstråket från Göteborgsoperan på ett naturligt sätt. Göteborgs Fiskhamn är en självklar del av staden, samtidigt som området nu lever upp på sin egna meriter.

De nya lokalerna är optimerade för att ge de bästa förutsättningarna för fiskindustrin att utvecklas i området

Göteborgs Fiskhamns pirer och kajer restaureras, och en modern industribyggnad ersätter de föråldrade befintliga lokalerna på hamnplan. Den nya byggnaden möjliggör plats för tillväxt, effektivisering och innovation. En obruten kylkedja, arealeffektiva och energisnåla lokaler med resurssmarta lösningar underlättar hela produktionskedjan. Fiskförädlingen med dess varuleveranser placeras i byggnadens markplan och ovanpå byggs en småskalig struktur som huserar såväl restauranger som näringsidkare och andra publika aktörer. En optimal logistiklösning som både internt och externt bidrar till att industrin kan fortsätta att växa parallellt med staden.

Kraften i klustret

Ett av de starkaste konkurrensmedlen är just kraften i klustret. Korta produktionsled med hela kedjan av aktörer på samma plats skapar synergieffekter och möjliggör bra affärer.

  • 21 000 m2 effektiva lokaler för logistik och fiskförädling.
  • 11 000 m2 småskaliga verksamheter. En blandning av restauranger, fiskproduktion, utbildningslokaler och kontor.

Ett grönblått stadsrum växer fram

Genom att koncentrera och effektivisera lokalerna för Fiskhamnens verksamhet frigörs attraktiva ytor i området. En park etableras på taket och knyter området till staden på andra sidan trafikleden. En ny stadsdel ges möjlighet att växa fram längs med älven med plats för såväl bostäder som verksamhetslokaler.