Hållbarhet

Fiskfoder av trä kan lösa överfisket

By 15 december, 2020 No Comments

Fisken du äter till middag har också ätit fisk till middag. Men eftersom våra hav snart är överfiskade behövs andra alternativ istället för att använda fisk i fodret. Ett nytt sätt är att tillverka fiskfoder av trä.

Källa: RISE

Nyligen stod världens första fabrik klar, för att testa proteintillverkning med hjälp av naturgas. Fabriken finns i Ryssland och proteinet ska ersätta fiskmjöl, som är en proteinkälla i fiskfoder. Tillverkningen av det nya proteinet är ett led i att hitta alternativa sätt att ta fram fiskfoder på och förutom naturgas är trä ett annat alternativ. Forskare på RISE har sedan flera år undersökt om det går att använda skogsråvara för tillverkning av fiskfoder.

– Att tillverka protein med naturgas är förvisso ett alternativ, men råvaran är fossilbaserad och påverkar växthuseffekten. Det vi har gjort på RISE är istället att ta fram fiskfoder från en fossilfri råvara, nämligen skogen, berättar Björn Alriksson som är gruppchef inom bioteknik på RISE Processum.

Fiskarna blir mätta

Konceptet innebär att biomassa från skogen blir fiskfoder genom att proteinrika mikroorganismer odlas på skogsråvaran. Forskarna använder rester från bioraffinaderier eller rester från träden, till exempel grenar och toppar. Det pågår flera projekt och metoden har testats på ett bioraffinaderi i Örnsköldsvik. En demoanläggning kommer också snart att byggas i Frankrike. Även om arbetet fortfarande är på försöksstadiet ser resultaten lovande ut.

– Ja, i de försök som vi har gjort med tilapia växer fiskarna lika bra, eller till och med bättre i vissa fall, när de äter fiskfodret som vi tagit fram. Vi har även gjort försök på lax och öring. Studien är inte helt färdig men även här ser resultaten mycket lovande ut, säger Björn Alriksson.

Läs mer